Megbízási szerződésünk

k ö z l e m é n y

A Fővárosi Törvényszék 2018. március 29. napján kelt jogerős ítéletében és 2018. szeptember 6. napján kelt jogerős kiegészítő ítéletében megállapította, hogy az alperes által fogyasztói szerződésben alkalmazott azon szerződési feltételek, mely szerint: “a megadott listán szereplő közvetítői jutaléka kevesebb, mint a 2. pontban szereplő jutalék mértéke (Megbízási szerződés – lakossági, 4-5. pont) érvénytelen, mert a feleknek a szerződésből eredő jogait és a kötelezettségeit, indokolatlanul és egyoldalúan a fogyasztó hátrányára állapítja meg, illetve arra az esetre is ellenszolgáltatás megfizetésére kötelezi a fogyasztót, ha hiányzik az összefüggés a közvetítő tevékenysége és a bekövetkezett eredmény között.”


ingatlanvadasz-megbizasi-szerzodes.pdf letöltése

Összehasonlítás