A használat jogi feltételei

Az INGATLANKULTURA KFT. (továbbiakban: INGATLANVADÁSZ) weboldalainak megtekintésével Ön elfogadja a INGATLANVADÁSZ által ezen az oldalon meghatározott feltételeket. Kérjük, ne nyissa meg weboldalainkat, ha ezekkel a feltételekkel nem ért egyet.

A weboldalakon megjelenő valamennyi információ, adat, feltétel, meghatározás vagy leírás kizárólag tájékoztatásul szolgál, ezek semmilyen szerződés alapját nem képezik, felhasználásuk a felhasználó saját felelősségére történik. Az INGATLANVADÁSZ-t nem terheli felelősség olyan, harmadik személy által létrehozott, vagy közzé tett anyagokért, információkért, amelyek a INGATLANVADÁSZ weboldalaihoz kapcsolódnak.

Amennyiben Ön anyagot bocsát a INGATLANVADÁSZ rendelkezésére, azzal vállalja, hogy az anyag alkalmas a nyilvánosságra hozatalra, és hozzájárul annak a INGATLANVADÁSZ általi – ellenérték nélküli – részbeni vagy egészbeli nyilvánosságra hozatalához, a tartalom felhasználásához, továbbá kötelezettséget vállal arra, hogy amennyiben az Ön által rendelkezésre bocsátott anyaggal összefüggésben a INGATLANVADÁSZ-al szemben harmadik személy bármilyen igényt támaszt, a INGATLANVADÁSZ-t mentesíti a helytállási kötelezettség alól. A INGATLANVADÁSZ nem tartozik felelősséggel azon károkért, amelyek a weboldalak használatával kapcsolatosak, a weboldalak használatából, vagy használatra alkalmatlan állapotából származnak, a weboldalak nem megfelelő működéséből, hiányosságából, hibájából, üzemzavarból, információtovábbítási késedelemből, vírusból vagy vonalhibából keletkeznek.

A INGATLANVADÁSZ weboldalainak tartalma szerzői jogvédelem alá tartozik. Tilos a INGATLANVADÁSZ előzetes írásbeli engedélye nélkül a tartalom egyes részeit vagy egészét bármely formában átruházni, reprodukálni, terjeszteni, vagy a saját személyes használatot meghaladó mértékben kinyomtatni vagy tárolni. Ezalól kivétel, amikor Ön a Kosárból személyes ismerősének ajánlja az oldalt, vagy az oldal konkrét ajánlatait a tartalom megváltoztatása nélkül.

Azzal, hogy Ön a INGATLANVADÁSZ részére bármely személyes adatát elküldi, hozzájárul ahhoz, hogy azokat a INGATLANVADÁSZ nyilvántartsa és kezelje. A INGATLANVADÁSZ kijelenti, hogy az Ön által az Interneten keresztül megadott személyes jellegű adatokat ugyanolyan védelemmel kezeli, mint az egyéb úton rendelkezésre bocsátott adatokat.

A INGATLANVADÁSZ kijelenti továbbá, hogy a rendelkezésre bocsátott személyes adatokat az egyének védelméről a személyes adatok feldolgozása során, az Ön által megadott adatok közül az Ön személyére, adataira, vagyoni helyzetére, üzleti tevékenységére vonatkozó valamennyi adatot, tényt, információt, ajánlatot üzleti titokként kezeli, a Strasbourgban, 1981. január 28-án kelt Egyezmény kihirdetéséről szóló 1998. évi VI. törvény és a személyes adatok védelméről, és a közérdekű adatok nyilvánosságáról szóló 1992. évi LVIII. törvény, valamint a hitelintézetekről és a pénzügyi vállalkozásokról szóló 1996. évi CXII. törvény rendelkezéseinek megfelelően.

Az adatok tájékoztató jellegűek, semmiféle üzleti ajánlatot nem képeznek. A portál üzemeltetője fenntartja a jogot az itt közölt adatok bármikor történő, egyoldalú módosítására.

Összehasonlítás