Magatartási Kódex

TISZTESSÉGTELEN KERESKEDELMI GYAKORLATOT TILTÓ 2012. június 27-től hatályos 2008. évi XLVII. törvény alapján készített

MAGATARTÁSI KÓDEX

Nem ígérünk Eladónak az eladási árra vonatkozóan ígéreteket, mert csak becsülni lehet a piaci árakat és befolyásolni elhanyagolhatóan lehet.

Hirdetéseinkben tartózkodunk a valótlanságoktól, megtévesztő túlzásoktól és Megbízóinkat is erre ösztönözzük.

Amennyiben bizonyítást nyer, hogy a Megbízó ingatlanát saját-, vagy egy másik ingatlanközvetítő hirdetésében alacsonyabb áron kínál, mi a szerződéseink alapján azonnal beállíthatjuk ugyanezt az irányárat a félreértések elkerülése érdekében.

Legjobb tudásunk szerint járunk el a hirdetések előkészítésében és amennyiben tudomásunkra jut, hogy Megbízó tévesen adott meg valamely ingatlan paramétert, azt tudomására hozzuk, mellyel egy időben a hirdetést a lehető legrövidebb időn belül aszerint korrigáljuk.

Nem árulunk olyan ingatlant, amely tudomásunk szerint egészségre ártalmas helyen van, vagy amely tudtunkkal jogilag tisztázatlan hátterű.

Nem beszélünk le Megbízót más ingatlanközvetítő megbízásáról és nem beszélünk rá arra Megbízót, hogy felmondja fennálló szerződését más irodával csak azért, hogy velünk megkösse azt.

Szerződéseinkben, eljárásainkban mindig a törekszünk a szolgáltató-felhasználó közötti egyensúlyra, hogy azok egymással összhangban legyenek, illetve a díjak a szolgáltatás értéke alapján méltányosan legyenek számítva.

Rendszeresen felülvizsgáljuk szerződéseink törvényi megfelelőségét és szükség esetén korrigáljuk, változtatjuk a jogi- és piaci elvárásoknak megfelelően.

Versenyhelyzetben mindvégig a sportszerűség és jóhiszeműség szabályait helyezzük előtérbe és minden vitát, nézeteltérést igyekszünk mindenekelőtt békés úton, a közös érdekek figyelembevételével tisztázni és csak ezek sikertelensége esetén élünk jogi eszközökkel.

Törekszünk 2008. évi XLVII. a fogyasztókkal szembeni tisztességtelen kereskedelmi gyakorlat tilalmáról (Fttv.) szóló, 2012. június 27-től hatályos törvény szerint legjobb tudásunk szerint megfelelni.

Ingatlankultúra Kft.
ingatlanvadasz.hu
www.ingatlankultura.hu

Összehasonlítás